Missie, visie en strategie

Stichting Kinderhulp Ghana hanteert een duidelijke missie, visie en strategie. Samen kunnen we kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven.

Missie

Kansarme kinderen in Ghana een hoopvolle toekomst geven.

Visie

Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij onze naaste “tot een hand en voet zijn” (2Kor.1:3-5). Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op een veilig thuis, toegang tot schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs.

Kernwaarden

Vanuit vertrouwen werken wij resultaatgericht, samen met betrokken (lokale) partners aan een duurzame verbetering van de situatie van deze kansarme kinderen.

Visie

Weeskinderen krijgen een nieuw “thuis” in ons weeshuis. Gehandicapte kinderen worden opgevangen in een dagopvang. Er worden scholen gebouwd om kinderen toegang te geven tot goed onderwijs. Er worden klinieken gebouwd voor toegang tot medische zorg. Waterpompen worden geslagen om kinderen te voorzien van schoon en fris water. Middels het scheppen van banen met toekomst perspectief willen wij de kinderen een stabiele bron van inkomsten geven.

Onze missie is geslaagd als de jongeren van nu in staat zijn na hun studie een zelfstandig bestaan op te bouwen met voldoende toekomstperspectief.

Bestuur Stichting Kinderhulp Ghana
Uw hulp is hard nodig.

Help mee en biedt kinderen in Ghana een toekomst. Samen kunnen we het verschil maken.

Scroll naar top